Predaj, orná pôda, 11 270 m2, Liptovský Mikuláš, Demänová 36,00 EUR/m2 navrhnúť cenu

Pozemok na predaj, Demänová, Liptovský Mikuláš

Ponúkame na predaj veľký pozemok v extraviláne Demänovej.
Vzhľadom na lokalitu kde sa pozemok nachádza má veľký potenciál hlavne z investičného hľadiska.
Cena je 36€/m2 bez DPH
IS : voda, elektrina, kanalizácia v dosahu popri hlavnej ceste 584.
Rozmery pozemku pri ceste šírka cca 55m zadná šírka cca 48m dĺžka cca 270m.
Celková plocha pozemku je 11.270m2
Pozemok je momentálne zapísaný ako orná pôda.
Priamo z pozemku je to 5 km od centra Liptovského Mikuláša, 10 km lyžiarske stredisko Jasná Nízke Tatry, 9 km Aquapark Tatralandia, 19 km GINO PARADISE BEŠEŇOVÁ.
Pozemok je zahrnutý v územnom pláne ako zmiešané územie s prevahou OV. 
Podľa VŠEOBECNE ZÁVAZNÉHO NARIADENIA MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ je jeho funkčné využitie nasledovné:
 
Prevládajúce

Funkčné využitie formujúce typický verejný charakter prostredia s koncentráciou zariadení občianskej vybavenosti celomestského a regionálneho významu vytvárajúce predpoklady pre uspokojovanie širokej škály potrieb obyvateľov i návštevníkov mesta Najmä: administratíva, zariadenia obchodu celomestského i regionálneho významu, služieb, kultúry, zábavy, zariadenia verejného stravovania a prechodného ubytovania, zariadenia školstva, zdravotníctva, soc. starostlivosti, zariadenia zábavy,...
 
Prípustné

Funkčné využitie nenarúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi prevládajúci charakter a kvalitu prostredia. Najmä: bytové domy s polyfunkčným parterom, rodinné domy s integrovanými zariadeniami OV v existujúcej zástavbe, vhodne začlenené do okolitého prostredia, rodinné domy v existujúcej zástavbe (so zastúpením rodinných domov) vhodne začlenené do okolitého prostredia, bytové domy v existujúcej zástavbe (so zastúpením bytových domov) vhodne začlenené do okolitého prostredia, zariadenia výrobných služieb a drobnej výroby bez neprimeraných negatívnych dopadov na okolie, zariadenia pre šport a rekreáciu, služobné byty v objektoch občianskej vybavenosti, areály obrany štátu, obslužné komunikácie, zariadenia verejnej dopravy bez neprimeraných negatívnych dopadov na okolie, plochy a objekty statickej dopravy, hromadné garáže vhodne začlenené do okolitej zástavby, špecifické zariadenia dopravy lokálneho významu (heliport, zar. vodnej dopravy,...) – podmienené preverením podrobnejšou dokumentáciou,  zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia, plochy upravenej zelene, ČSPH ako súčasť objektov a areálov občianskej vybavenosti, ...
 
Neprípustné

Funkčné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo vplyvmi na okolie (hluk, prach, exhaláty,...) narúša charakter prostredia a neprimerane limituje možnosti využitia priľahlých pozemkov pre lokalizáciu zariadení občianskej vybavenosti. Najmä: rodinné a bytové domy (mimo objektov v existujúcej zástavbe) narúšajúce charakter okolitej zástavby, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, stavebníctva, sklady s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia nadradených systémov dopravnej a technickej infraštruktúry, zariadenia odpadového hospodárstva /zberné dvory, zberne druhotných surovín/, zariadenia energetiky lokálneho významu bez negatívnych dopadov na okolité prostredie /fotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus, malá vodná elektráreň,.../, zariadenia nadradených systémov energetiky, zariadenia pohrebníctva /cintoríny, urnové háje, krematóriá/, samostatne stojace ČSPH,... Preplatíme Vám znalecký posudok. Viac informácií na https://www.realityalpia.sk/preplatime-znalecky-posudok/

 • Cena 36,00 EUR/m2 navrhnúť cenu
 • Vložené 11. 10. 2016
 • Číslo inzerátu AR-02G7-109794 (12811)
 • Lokalita Demänová
 • Príjazd asfaltová cesta
 • Pozemok mierne svahovitý
 • Možnosti využitia rodinná rekreácia
 • Terajšie využitie nevyužívané
 • Pripravenosť k výstavbe schválené v územnom pláne
 • Kanalizačná prípojka v dosahu
 • Elektrická prípojka v dosahu
 • Vodovodná prípojka v dosahu
 • Forma vlastníctva firemný
 • Výmera pozemku celkom 11270 m2

Kontaktovať makléra

Ján Cibuľa
Ján Cibuľa Telefón: +421905580613 E-mail: jan.cibula@realityalpia.sk

Dbáme na ochranu osobných údajov, viac informácií nájdete tu 
 
Kontaktovať
Alpia, s.r.o A.Kmeťa 24 03601 Martin Telefón: +421915445670 E-mail: lukas.lucansky@realityalpia.sk Web:
 

Podobné reality

Orná pôda, Predaj, Liptovský Mikuláš

Predaj, orná pôda, 10 000 m2

Liptovský Mikuláš 16,00 EUR/m2

TOPlist TOPlist